Doprava zdarma
při nákupu nad 2000 Kč!
Nákupní košík

V košíku máte:

Počet položek: 0 Ks
Cena celkem: 0 Kč

 

Pokladna
Nejprodávanejší
Anketa
Jak se Vám líbí obchod?

 

Obchodní podmínky

 

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění formulářem předepsaných údajů a  prvotní  zadání všech důležitých informací.
4. Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.
5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
7. Před odesláním bude vypočtena celková cena objednávky zahrnující kupní cenu zboží a poplatky za zvolený druh dopravy. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku stornovat.
8. Přijetí objednávky a stav objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na zadanou internetovou adresu. V případě, že se v tomto potvrzení vyskytnou nějaké nesrovnalosti, neprodleně nás, prosím, e-mailem nebo telefonicky kontaktujte.


II. Termín a způsob dodání
1. Zboží expedujeme následující pracovní den po objednání a zaplacení zboží.
2. V případě, že požadované zboží nebude momentálně skladem, sdělíme vám, kdy budeme moci objednané zboží odeslat (nejpozději do 3 prac.dnů).
3. Poštovné činí standartně 109 Kč (do 2 prac. dnů). V případě doručení zboží do druhého dne (Express), činí poštovné 145 Kč. Tato cena je určena za balík do hmotnosti 30kg. Jakmile bude objednávka o větší hmotnosti, bude rozdělena tak, aby každý balík vážil maximálně 30kg, přičemž bude za každý balík účtováno přepravné 109 Kč nebo 145 Kč.
4. K doručení zboží využíváme služeb společnosti PPL.


III. Způsob úhrady
1. Platbou převodem z účtu na účet nebo hotovostním vkladem na náš účet:
Po vyplnění objednávky a jejím potvrzení zákazník obdrží e-mail s potvrzením objednávky a s daty o platbě. Poté zákazník převede resp. vloží částku uvedenou v e-mailu na náš účet číslo: 264173095/0300. Expediční lhůta začíná běžet okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.
2. Platbou na dobírku: Po vyplnění objednávky a jejím potvrzení zákazník obdrží e-mail s potvrzením objednávky a s daty o platbě. V tomto případě je k částce za zboží a přepravné připočítano 30,-Kč. Celou tuto částku zaplatí zákazník hotově při převzetí zboží.


IV. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Poštovné hradí odesílatel. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
2. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné+balné+dobírkovné).
3. V případě nepřevzetí zboží dle objednávky (vyjma nepřevzetí z důvodu poškození – viz Reklamace), v případě nedoručitelnosti zboží z důvodu chybně uvedené dodací adresy ze strany zákazníka, nebo v případě pozdního stornování, kdy zásilka je již vyexpedována, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za účelně vynaložené náklady s realizací objednávky, zejména náklady spojené s odesláním objednávky (poštovné, dopravné, balné, apod.).
4. Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na některé potraviny, které mají krátkou trvanlivost a na zboží, které je označeno jako výprodej a končí mu expirace.


V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


VI. Reklamace
1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů/balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Při podezření, že k poškození obalu a zjevnému znehodnocení zásilky došlo při přepravě musí toto reklamovat přepravci ihned při převzetí zásilky. V tomto případě má kupující nárok na výměnu zboží.
2. Záruka na zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jsou uznány pouze prokazatelné poškození zboží, záruky zboží atd., které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný.
4. Záruka se nevztahuje:

  • na vady vzniklé neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením a použitím.
  • na vady, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn.
  • na poškození zboží při přepravě.

5. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.
6. Povinnosti prodávajícího:
a) Podle ustanovení § 19 odst. 3 Zákona o ochraně spotřebitele je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen o reklamaci rozhodnout nejdéle do 3 pracovních dnů.
b) Prodávající informuje zákazníka e-mailem, pokud se nedohodnou jinak.
c) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím.


VII. Ochrana osobních údajů a dat
1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Prodávající uchová informace o zákazníkovi v souladu zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
2. Svěřené osobní údaje kupujícího provozovatel použije pouze za účelem dodání zboží objednaného v našem internetovém obchodě kupujícímu, pokud kupující sám neurčí jinak.
3. Vyplněním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
4. Provozovatel se zavazuje, že všechna tato data, potřebná pro objednání zboží na dálku, jsou zabezpečena, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a interní potřebu a nebudou poskytnuta třetím osobám, ani jinak zneužita.
5. V případě, že si bude zákazník přát svá data z databáze odstranit, na základě písemné žádosti se zavazujeme, že budou všechna uchovávaná data vymazána.


VIII.  Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v internetovém katalogu zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.